ဓမ္မက အဓမ္မကို မုချနိုင်ရမယ်၊

သွားလေသူ အာဇာနည်များရဲ့ ကျန်ရစ်သူများကိုလည်း မမေ့မလျော့ ကူညီထောက်ပံ့ပါမယ်၊

တိုင်းရင်းသားများကိုလည်း ပိုမိုနားလည်ပြီး ဖေးမပါ့မယ်၊

တတ်နိုင်သမျှ ပြည်တွင်းဖြစ်ပဲ သံုးပြီး၊ တရုတ်ပစ္စည်းများနေရာမှာ အစားထိုးပါမယ်။