နွေ

ရွက်ဟောင်းလဲမချန်
ရွက်သစ်လဲမချန်
ကြွေအားကောင်းတဲ့နွေ….
ချွေအားကောင်းတဲ့နွေ…..
ရင်တွင်းအပူနဲ့
သောကမီးတွေဝေရတဲ့နွေ….
စိတ်တို့မချင့်မရဲ
ငိုခဲ့ရတဲ့နွေ…..
ဒီနွေက
အရင်ကထက်ပိုပူတယ်….