တရားမဝင်အစိုးရ ယန္တရား
မလည်ပတ်နိုင်အောင် CDM ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ဦးညွှတ်အ​လေးပြုပါသည်။ အားတင်းထားကြပါ။ ကျွန်မတို့တတ်နိုင်သမျှ အဆက်မပြတ်ပံ့ပိုး နေပါတယ်။ 🙏