မာရ်နတ်ဟာ သိပ်ဆိုးတယ်။
မြူးရမဲ့နွေဦးဟာ ရူးခဲ့ရပြီ အချစ်ရေ။