ရှိရင်းစွဲ အသွားတွေက
ဘယ်လောက်ကြာကြာတုံးနိုင်မလဲ?
ဘယ်ချိန်သွေးသွေး ပြန်ထက်လာမှာပါ
နဂိုကကို ဓား…..

Molly